NL FR
U bent hier:  
 
 

Formulier moratorium
 
 

Tussenpersoon naam :  *
FSMA-inschrijvingsnummer:  *
 
Vrijwillige toetreding
 
De bovenvermelde tussenpersoon treedt vrijwillig toe tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder ingewikkelde gestructureerde producten als voorgesteld door de FSMA in haar mededeling van 20 juni 2011. Deze mededeling is beschikbaar op www.fsma.be. De betrokken tussenpersoon verbindt zich ertoe om tijdens de duur van dit moratorium alleen gestructureerde producten te verdelen die worden uitgeven of gecommercialiseerd door instellingen die zijn toegetreden tot het moratorium.
Verzekeringsactiviteiten (tak 23)
Bank- en beleggingsdiensten
Herverzekeringsactiviteiten (tak 23)
 
Contactpersoon
 
Naam :  *
Telefoonnummer :  *
E-mail :  *